خطای فایل VCRUNTIME140 یا MSVCP140

در اینصورت Microsoft Visual C++ Runtime را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید مشکل حل خواهد شد.

دریافت

خطای متصل نشدن به سرور

در اینصورت سرتیفیکیت زیر را دانلود و نصب نمایید مشکل حل خواهد شد.

دریافت

api-ms-win-core-winrt خطای فایل

فایل زیپ زیر را دانلود کنید و از زیپ خارج کنید. سپس هر ۳ فایل dll موجود را در پوشه C:\Windows\System32 کپی کنید.

دریافت

api-ms-win-shcore-scaling خطای فایل

api-ms-win-shcore-scaling خطای فایل


در اینصورت فایل dll را از لینک زیر دانلود و در پوشه C:\Windows\System32 کپی کنید، مشکل حل خواهد شد.

دریافت

نرم‌افزار AnyDeskدریافت