خطای فایل VCRUNTIME140 یا MSVCP140

در اینصورت Microsoft Visual C++ Runtime را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید مشکل حل خواهد شد.

دریافت